Про нас

Міжнародний центр “Універсаріум” – повне товариство, створене на початку ХХІ століття за ініціативи Президії Української Ради Миру творчими працівниками Київського республіканського планетарію та прихильниками планетарського і миротворчого руху в Україні та Світі.

 

Основні напрямки:

Науково-просвітницький, освітній:
▪ надання освітніх послуг навчальним закладам у напрямку поглибленого вивчення природничих наук шляхом застосування перспективних методик викладання; адаптація для навчальних закладів України освітніх програм з фізики, хімії, астрономії, біології, математики компанії «Фізікон» (Competentum group);
▪ створення лабораторії змісту, методів та засобів навчання, cприяння відновленню в школах предмету “Астрономія”, створення підручника, наочних посібників та освітніх програм з астрономії, популяризація астрономічних знань; наукові астрономічні дослідження та спостереження, розвиток в Україні астрономічної освіти та науки;
▪ міжнародне співробітництво з виробниками технічних засобів для навчання, участь у міжнародних освітніх виставках http://www.ips-planetarium.org/

Науково-технологічний, інноваційний
▪ виробництво та реалізація проекційного обладнання, вивчення можливостей використання науково-технічних розробок для досягнення нового навчального, естетичного та емоційного ефекту; підтримка та розвиток науково-технічної бази діяльності центру, включаючи інвестиційну та інноваційну діяльність в перспективних напрямках;
▪ створення та модернізація на базі новітніх технологічних розробок сучасних культурно-просвітницьких центрів;
▪ розробка, створення, застосування та захист наукових, технічних та інших досягнень, які мають перспективи практичного використання з пріоритетом тих, що мають громадський резонанс;
http://bolotov.com.ua

Культурно-мистецький, духовний:
▪проведення мистецьких та культурно-просвітницьких акцій з використанням планетарської техніки та інших технічних засобів; популяризація творів в яких висвітлюється космічний аспект буття людства, сприяння розвитку напрямків, що шукають шляхів гуманізації точного знання, синтезу раціонального та чуттєвого; підтримка пошуків, спрямованих на модернізацію культури;
▪ продюсування та зйомка фільмів Ольги Самолєвської “Доторк”, “Присутність”, “Триптих”; допомога в створенні фільмів «Катерина Білокур. Послання», «Неділя у Прип’яті» (Франція), «Людина, обрана Богом», «Медицина з позиції істини», «Зустрічі з академіком Болотовим»;
▪ відкриття на Андріївському узвозі клубу-книгарні “Колекціонер”, інфотеки «Бібліоглобус», спільно з Музеєм однієї вулиці та Галереєю «Висоцький» проведення тематичних зустрічей з цікавими людьми, організація творчих вечорів. http://www.vysotsky-gallery.org

Інформаційно-видавничий, поліграфічний:
▪ взаємне співробітництво з неурядовими громадськими організаціями та Фондами щодо розвитку науки, освіти, культури, захисту свободи слова, побудови громадянського суспільства; cпівпраця з зацікавленими організаціями щодо створення інформаційних бюлетнів, буклетів, спеціальних видань та іншої друкованої продукції, участь у міжнародних виставках «Книжковий світ», «Книжковий калейдоскоп», Поліграфія»;
▪ cпільно з партнерськими організаціями створення центру універсальної поліграфії, підготовка до друку та видання творів вітчизняних та закордонних авторів: книга полярних досліджень В.Логінова «Табакерка принца Альберта», збірки В.Акопова «Старий Київ», «Повернення до людини», “Казкові пригоди крижинок” Е.Бобрової (Канада), «Путівник зоряним небом» І.Крячка, останніх досліджень по Чорнобилю, серії книг академіка Б.Болотова тощо;
▪ організація та підтримка роботи прес-центру шляхом створення видавництва «Наше небо», видання журналів та газет: “Наше небо.observer”, “Освіта і кар’єра”, “Персона” http://www.astroosvita.kiev.ua/

Суспільно-політичний, правовий:
▪ створення та підтримка інтелектуальної та технічної бази для інформаційно-аналітичної роботи щодо відслідковування конфліктогенних поточних подій суспільного життя, прогнозування конфліктних ситуацій і планування на цій базі заходів ідеологічного та правового характеру з питань миру та злагоди;
▪ проведення науково-правових експертиз, підготовка та реалізація проектів міжнародних організацій в галузі космічних досліджень, охорони природного навколишнього середовища, екологічної та ядерної безпеки, захисту прав людини;
▪ надання правової допомоги фізичним та юридичним особам в галузі цивільного, господарського та адміністративного законодавства. http://www.peacecouncil.org.ua